Ο Μύλος

"Όποιος αέρας κι αν φυσά, ο μύλος πάντα αλέθει"
Λαϊκή παροιμία

CONVERSATION