Η Βροχή


«Ο βρεγμένος τη βροχή δεν τη φοβάται»

Λαϊκή παροιμία

CONVERSATION