Εξουσία

"Αν δεν υπήρχαν αυλικοί, δεν θα υπήρχε και βασιλιάς"

Xavier Forneret, 1809-1884

CONVERSATION