Η Απάτη


«Αυτός που έχει εξαπατηθεί δύο φορές από τον ίδιο άνθρωπο, είναι συνεργός στην απάτη»

Thomas Fuller, 1608-1661

CONVERSATION