Το Αύριο


"Το αλλόκοτο του χθες είναι η λογική εξήγηση του αύριο"

Hunter S. Thompson, 1937-2005

CONVERSATION