Επίθεση


"Κανένας ποτέ δεν υπερασπίστηκε τίποτα με επιτυχία. Υπάρχει μόνο επίθεση, επίθεση και ακόμα περισσότερη επίθεση"

George S. Patton, 1885-1945

CONVERSATION