Η Επιλογή


Ούτε αριστερά, ούτε δεξιά, ενάντια στο κέντρο._

CONVERSATION