Ο Σκλάβος


Όσο οι σκλάβοι ψάχνουν καλύτερα αφεντικά, θα παραμένουν σκλάβοι._

CONVERSATION