Η Ανάμνηση

"Η ανάμνηση της ευτυχίας δεν είναι πια ευτυχία. Η ανάμνηση της θλίψης είναι ακόμα θλίψη"

Λόρδος Βύρων, 1788-1824

CONVERSATION