Η Ανυπακοή


"Η ανυπακοή είναι το πραγματικό θεμέλιο της ελευθερίας. Οι υπάκουοι πρέπει να είναι σκλάβοι"

Henry David Thoreau, 1817-1862

CONVERSATION