Η Κληρονομιά


"Ένας πολιτισμός καταστρέφεται όταν οι Θεοί του καταστρέφονται"

Emile M. Cioran, 1911-1955

CONVERSATION