Σκότος


"Βλέπω ένα μαύρο φως"

Βίκτωρ Ουγκώ, 1802-1885

CONVERSATION