Σαμουράι


«Η ασχολία των Σαμουράι ήταν ο Θάνατος. Ασχέτως τού πόσο ειρηνική ήταν η εποχή, ο Θάνατος ήταν το υπέρτατο κίνητρό τους, κι αν έστω και μια στιγμή έδειχναν φόβο και δισταγμό μπροστά του, εκείνη ακριβώς τη στιγμή έπαυαν να είναι Σαμουράι»
Γιούκιο Μισίμα, 1925-1970

CONVERSATION