ΟΥΚ


Δεν πήγαμε όλοι στο ίδιο σχολείο.

CONVERSATION