Σκάκι


"Ένας ανθρωπιστής είναι πάντα ένας υποκριτής"

George Orwell, 1903-1950

CONVERSATION