Δημοκρατία


«Δημοκρατία είναι η παθολογική πίστη
στη συλλογική σοφία της ατομικής άγνοιας»

H.L. Mencken, 1880-1956CONVERSATION