Κάστρα και Πολιορκητές


"Το σπίτι κάθε ανθρώπου είναι το κάστρο του"

Sir Edward Coke, 1552-1634

CONVERSATION