Γή και Όπλα


«Όταν η κυβέρνηση οδηγεί ένα λαό στην καταστροφή, η επανάσταση αποτελεί όχι πια δικαίωμα των πολιτών, αλλά καθήκον»

CONVERSATION