Η Ελλάς εάλω


"Ανήρ ο φεύγων και πάλι μαχήσεται"

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ.

(απόδοση: Αυτός που αποφεύγει τη μάχη στο τέλος θα τη δώσει)

CONVERSATION