Αντίσταση

Όταν η αδικία γίνεται νόμος, τότε η αντίσταση γίνεται καθήκον

CONVERSATION