«Δημοκρατία»

«Δεν υπάρχει τίποτα πιο άνισο από την ίση μεταχείριση των ανίσων»

Αριστοτέλης, 384 - 322 π.Χ.

CONVERSATION