25η Μαρτίου 1821


"Μόνο ένας Έλληνας να μείνει, πάντα θα πολεμούμε και μην ελπίζεις πως την γην μας θα την κάνεις δική σου, βγάλ' ντο από τον νου σου"

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, 1770-1843

CONVERSATION