Αιωνία Ελλάς


«Όσο πιο πολύ λιγοστεύει το μάρμαρο τόσο πιο πολύ μεγαλώνει το άγαλμα»

Μιχαήλ Άγγελος, 1475-1564


CONVERSATION