Λογαριασμός


«Κι ο άνθρωπος κατάντησε πραμάτεια»
Γιώργος Σεφέρης, 1900-1971

CONVERSATION