Αντίσταση


«Όρισε στον εαυτό σου ένα χαρακτήρα και έναν τρόπο ζωής που θα τον κρατάς, είτε είσαι μόνος σου, είτε με άλλους» 

Επίκτητος, 50 μ.Χ.-120 μ.Χ

CONVERSATION