Αντίσταση


Ουδείς γαρ ον φοβείται φιλεί.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ.

(απόδοση: κανένας δεν συμπαθεί αυτόν που φοβάται)


CONVERSATION