Ψυχή


«Ουδέν άλλο έχουσα ες Άδου η ψυχή έρχεται
πλην της παιδείας και τροφής»

Πλάτων, 427-347 π.Χ.

(απόδοση: Η ψυχή έρχεται στον Άδη χωρίς να κουβαλάει τίποτε άλλο
πέρα από την παιδεία της και την αγωγή της)

CONVERSATION