Σγος Γιώργος Μπαλταδώρος


«Για τους Ρωμιούς της Πόλης οι τούρκοι ήτανε ένα πράγμα ακαθόριστο… ένα πράγμα σα να λέμε χολέρα, πλημμύρα, σεισμός, ένα τέτοιο πράγμα»

Μαρία Ιορδανίδου, 1897-1989


CONVERSATION