Κληρονομιά

Η άγαν ελευθερία έοικε εις άγαν δουλείαν μεταβάλλειν. 

Πλάτων, 427-347 π.Χ.

απόδοση: Η υπερβολική ελευθερία μετατρέπεται σε υπερβολική υποδούλωση

CONVERSATION