Οργή


"Qui seme la misere, recolte la colere" 

(Όποιος σπέρνει δυστυχία, θερίζει οργή)

CONVERSATION