«Δημοκρατία»


«Ξεκίνα μ’ αυτό που είναι σωστό
παρά με αυτό που είναι αποδεκτό»
Peter Drucker, (1909–2005)

CONVERSATION