«Ρατσισμός»


Ο φασισμός θεραπεύεται διαβάζοντας και ο ρατσισμός θεραπεύεται ταξιδεύοντας.

Miguel de Unamuno, 1864-1936

CONVERSATION