«Ευρώ»


«Μηδέν χρημάτων ένεκα πράττειν» Περίανδρος, 668-584 π.Χ.
απόδοση: Μην κάνεις τίποτα με κίνητρο τα υλικά αγαθά.


CONVERSATION